دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17
ساعت 01:27 5115 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5081 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.66% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه