دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17
ساعت 01:27 5115 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5081 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.66% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه