دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17
ساعت 01:27 5115 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5081 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.66% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه