دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/02/16
ساعت 14:56 5171 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.7 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه