دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/02/16
ساعت 14:56 5171 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.7 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه