دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/10/28
ساعت 19:36 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3040 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.6- % درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 13:54 5040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4816 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.65 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه