دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 13:54 5040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4816 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.65 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه