دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/05/03
ساعت 15:36 8136 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8284 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8-% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 13:54 5040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4816 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.65 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه