دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/05/01
ساعت 15:07 7897 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8176 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.5-% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 15:18 4870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5062 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.79-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه