دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/12/09
ساعت 19:12 3175 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2830 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 15:18 4870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5062 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.79-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه