دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/05/15
ساعت 16:54 8723 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8015 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.83% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 15:18 4870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5062 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.79-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه