دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/30
ساعت 00:45 4066 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4101 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -.85% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/15
ساعت 15:18 4870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5062 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.79-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه