دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/10/28
ساعت 19:36 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3040 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.6- % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/02/13
ساعت 15:51 4705 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5020 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.27- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه