دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/11/01
ساعت 19:10 3331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2957 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.2% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/02/13
ساعت 15:51 4705 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5020 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.27- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه