دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/02/13
ساعت 15:51 4705 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5020 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.27- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه