دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/12
ساعت 23:32 4239 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4593 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %8.35- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه