دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/12
ساعت 23:32 4239 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4593 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %8.35- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه