دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/12
ساعت 23:32 4239 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4593 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %8.35- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه