دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/26
ساعت 00:52 4020 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3405 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/12
ساعت 23:32 4239 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4593 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %8.35- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه