دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/02/11
ساعت 21:06 4013 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %7.5- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه