دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/02/11
ساعت 21:06 4013 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %7.5- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه