دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/02/11
ساعت 21:06 4013 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %7.5- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه