دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/02/11
ساعت 21:06 4013 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %7.5- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه