دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/02/11
ساعت 21:06 4013 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %7.5- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه