دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10
ساعت 01:19 4485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4027 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.21% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه