دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/10/28
ساعت 19:36 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3040 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.6- % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10
ساعت 01:19 4485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4027 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.21% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه