دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/02/09
ساعت 14:55 4354 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3657 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 19 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه