دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/07/08
ساعت 14:58 6652 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6964 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -4.5 % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/02/09
ساعت 14:55 4354 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3657 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 19 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه