دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1400/01/24
ساعت 15:01 4433 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3501 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %21.02 درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/02/09
ساعت 14:55 4354 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3657 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 19 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه