دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/07/07
ساعت 14:11 6885 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7142 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.59- درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/02/08
ساعت 00:04 4462 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3465 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 28 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه