دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/07
ساعت 01:05 4973 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3320 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 49.79 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه