دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/07
ساعت 01:05 4973 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3320 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 49.79 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه