دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/07/07
ساعت 14:11 6885 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7142 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.59- درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/02/07
ساعت 01:05 4973 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3320 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 49.79 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه