دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/05/15
ساعت 16:54 8723 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8015 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.83% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/28
ساعت 15:32 3627 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4385 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه