دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/07/07
ساعت 14:11 6885 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7142 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.59- درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/28
ساعت 15:32 3627 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4385 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه