دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/08/01
ساعت 00:46 3987 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3927 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.52% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/28
ساعت 15:32 3627 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4385 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه