دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/28
ساعت 15:32 3627 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4385 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه