دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/16
ساعت 20:51 3077 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2616 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %17 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه