دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/16
ساعت 20:51 3077 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2616 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %17 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه