دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/07/07
ساعت 14:11 6885 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7142 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.59- درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/16
ساعت 20:51 3077 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2616 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %17 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه