دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/01/30
ساعت 15:21 4870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3749 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 23% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/14
ساعت 21:21 2959 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2498 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه