دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/14
ساعت 21:21 2959 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2498 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه