دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/30
ساعت 00:45 4066 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4101 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -.85% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/01/14
ساعت 21:21 2959 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2498 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه