دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/12
ساعت 21:05 2751 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2502 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %9 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه