دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/12
ساعت 21:05 2751 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2502 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %9 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه