دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/12
ساعت 21:05 2751 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2502 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %9 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه