دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/11/02
ساعت 18:41 3005 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2884 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.2% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/01/08
ساعت 20:54 2643 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2543 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.93% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه