دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/01/08
ساعت 20:54 2643 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2543 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.93% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه