دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/01/08
ساعت 20:54 2643 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2543 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.93% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه