دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25
ساعت 01:24 4545 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3658 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %19.51 درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/01/08
ساعت 20:54 2643 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2543 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.93% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه