دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/01/05
ساعت 20:34 2704 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2472 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %8.58 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه