دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/01/05
ساعت 20:34 2704 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2472 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %8.58 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه