دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/12/09
ساعت 19:12 3175 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2830 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/01/03
ساعت 19:47 2712 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2514 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 7.8 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه