دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/01/02
ساعت 20:07 2713 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2450 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.7 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه