دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/02
ساعت 17:55 2872 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/12/29
ساعت 19:04 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه