دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/02/26
ساعت 14:42 7196 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 30.5 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/12/29
ساعت 19:04 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه