دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22
ساعت 15:27 5129 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4695 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.2% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/12/29
ساعت 19:04 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه