دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/12/13
ساعت 20:47 3008 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2981 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.8% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/12/29
ساعت 19:04 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه