دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/05/12
ساعت 16:04 8166 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8470 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.6-% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/12/29
ساعت 19:04 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه