دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02
ساعت 14:22 7623 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7334 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.94 درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/12/28
ساعت 19:11 2822 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2614 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 7.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه