دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/12/09
ساعت 19:12 3175 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2830 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/12/28
ساعت 19:11 2822 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2614 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 7.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه