دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/05/10
ساعت 15:59 7960 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8515 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.5-% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/12/28
ساعت 19:11 2822 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2614 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 7.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه