دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1400/02/21
ساعت 15:10 6682 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5503 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 21.4% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/12/27
ساعت 19:09 2911 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2680 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.6 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه