دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/09/08
ساعت 18:16 2839 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2787 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/12/10
ساعت 18:57 2882 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2713 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.86 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه