دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/08/01
ساعت 00:46 3987 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3927 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.52% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/12/10
ساعت 18:57 2882 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2713 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.86 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه