دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/05/15
ساعت 16:54 8723 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8015 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.83% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/12/10
ساعت 18:57 2882 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2713 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.86 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه