دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/05/23
ساعت 15:45 7921 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7988 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.8- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه