نمودار سازمانی
دفتر قراردادها
تلفن: ---
 
 
 دفتر قراردادها
برنامه ریزی ، نظارت وکنترل امورجاری گروه های دفتر قراردادها(مناقصات –خرید-رسیدگی ومشاوران
کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و مصوبات و آیین نامه های کشوری و داخلی (وزارت نیرو) اعم از امور بازرگانی، فنی و قرار دادی در خصوص کلیه معاملات شرکت برق منطقه ای خوزستان اعم از انتخاب مشاور، خرید تجهیزات، امور پیمانکاری و رسیدگی به دعاوی پیمانکاران و تشکیل جلسات مربوطه
شرکت در جلسات پروژه ها ی ساختمانی،برقی،نیروگاهی،تاسیساتی،خدمات نیروی انسانی حسب مورد و نیازکنترل و ابلاغ دستور العمل های لازم به مشاوران،پیمانکاران و واحد های داخلی شرکت
نظارت بر لیست کوتاه تهیه شده مرتبط با مشاورین ، پیمانکاران و تامین کنندکان جهت ارجاع کار واخذ تصویب مدیر عامل،انجام مکاتبات لازم با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری با هماهنگی مدیر عامل
بررسی و تایید بر درخواست واحد متقاضی و انطباق با قوانین درخصوص مصوبات هیئت مدیره و امور ترک تشریفات مناقصه و واگذاری کار بر اساس قوانین و مقررات موجود
بازدید از عملیات اجرایی پروژه های ساختمانی-برقی-نیروگاهی-تاسیساتی-خدمات نیروی انسانی با توجه به برنامه زمانبندی شرایط فنی وخصوصی مندرج در پیمان وهمچنین مراحل تولیدی تجهیزات ولوازم مورد معامله
شرکت کردن در جلسات بازرسی استان،استانداری،حسابرسی وارائه آمار واطلاعات حسب مورد نیاز
Powered by DorsaPortal