نمودار سازمانی
معاونت مالی و امور پشتیبانی
معاونت مالی و امور پشتیبانی
تلفن:
 
 
معاونت مالی و امور پشتیبانی  
نظارت بر تهیه و تدوین و تصویب دستورالعملهای مالی بر اساس قوانین و مقررات جاری
نظارت براعمال و اجرای آئین نامه های مالی و بازرگانی در سطح شرکت .
نظارت بر مبادله قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی
نظارت و کنترل پیشرفت قراردادهای منعقده
نظارت برانجام عملیات مربوط به پرداخت ها و سایر منابع مالی شرکت
نظارت برتهیه و تنظیم صورتهای مالی بویژه ترازنامه ، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد.
نظارت و کنترل کلیه عملیات مالی و حسابداری وتجزیه و تحلیل گزارشات شرکت .
نظارت بر انجام کلیه عملیات بازرگانی به منظور تهیه و تامین کالاهای مورد نیاز شرکت از طریق منابع داخل و خارج کشور .
نظارت بر نگهداری کلیه کالاهای موجود در انبارهای تحت سرپرستی براساس روشهای متداول و معمول و قوانین و مقررات جاری به منظور استفاده بهینه و به موقع از آنها .
نظارت و کنترل بر کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت
انجام اقدامات لازم برای اموال منقول و غیر منقول مازاد و اسقاط بر اساس قوانین و مقررات شرکت .
نظارت و کنترل عملکرد پیمانکاران قراردادهای خدماتی و پشتیبانی در حوزه تحت سرپرستی .
انجام اقدامات لازم برای تامین خدمات عمومی و پشتیبانی واحدهای تحت سرپرستی شرکت در زمینه ترابری – ارتباطات – تعمیر و نگهداری اماکن و ساختمانهای عمومی اداری و منازل سازمانی .
Powered by DorsaPortal