نمودار سازمانی
معاون برنامه ریزی تحقیقات
معاونت برنامه ریزی تحقیقات
تلفن:
 
 
معاونت برنامه ریزی تحقیقات  
پیش بینی حداکثر بار مصرفی مناطق استان
برنامه ریزی شبکه انتقال و فوق توزیع
نظارت بر تدوین ، ابلاغ و اجرای استانداردها
نظارت بر ایجاد و توسعه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و پشتیبانی آنهاسیاستگذاری و ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی در صنعت برق با موضوعیت تحقیقات
ایجاد ارتباط علمی و تخصصی با مجامع علمی
نظارت بر سیستم اطلاعات مدیریت
نظارت بر مراحل تدوین بودجه
Powered by DorsaPortal