نمودار سازمانی
معاونت طرح های توسعه برق
معاونت طرح های توسعه برق
تلفن:
 
جهت ارتباط با مدیران کلیک نمایید
 
معاونت طرح های توسعه برق 
سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت های اجرایی مربوط به طرح انتقال نیروی خوزستان
نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد مشخصات فنی قراردادها
پیگیری فعالیت های اجرایی مربوط به طرح های انتقال و کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه ها
نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها جهت رفع علل تاخیرات و پیش بینی هزینه های لازم
نظارت، کنترل و اعلام نظر در ارتباط با مناقصات پروژه ها
نظارت و پیشنهاد انجام مطالعات طرح های جدید و اعلام نظر به واحدهای مربوط
پیگیری و اظهار نظر در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرای طرح ها
نظارت، کنترل و اعلام نظر در خصوص شرح طرح های مصوب و تجهیزات مورد نیاز
نظارت، کنترل و اعلام نظر در خصوص شرح خدمات مناقصات و قراردادهای مطالعاتی مشاورین به واحدهای ذیربط
نظارت، کنترل و اعلام نظر در ارتباط با گزارش های فنی پیمانکار، اصلاحات فنی پروژه ها در مراحل مختلف مطالعاتی
پیشنهاد و کنترل بودجه مورد نیاز پروژه ها و دفاع از آن
نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
برنامه ریزی و اعلام نیازهای آموزشی پرسنل به معاونت منابع
بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادات و نیازهای شبکه انتقال و فوق توزیع
پیگیری استقرار استاندارد مدیریت پروژه
Powered by DorsaPortal