نمودار سازمانی
معاون بهره برداری
معاون بهره برداری
تلفن:
 
 
معاونت بهره برداری
برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ها ، دستورالعملها و روشهای بهره برداری شبکه های انتقال و فوق توزیع
برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ها ، دستورالعملها و روشهای تعمیر و نگهداری تجهیزات شبکه و بهینه سازی شبکه تحت پوشش
برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی ، کنترل و نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ها ، دستورالعملها و روشهای تعمیر و نگهداری ، بهره برداری و بهینه سازی نیروگاههای تحت پوشش
نظارت بر تولید انرژی و قراردادهای جاری با نیروگاههای تحت پوشش
برنامه ریزی ، نظارت و کنترل شبکه تحت پوشش با هماهنگی دیسپاچینگ ملی وسایر واحد های ذیربط در وزارت نیرو
هماهنگی با واحد های مرتبط با شبکه تحت پوشش شامل سایر معاونت ها ، نیروگاهها ، شرکتهای توزیع نیرو وبرق های منطقه ای همجوار و صنایع بزرگ
پیش بینی تنگناهای تولید نیروگاه ها و شبکه تحت پوشش و ارائه راهکار مناسب
نظارت بر تجزیه و تحلیل مسائل و موارد شبکه و برنامه ریزی بمنظور ارتقاء کیفی خدمات صنعت برق
نظارت بر تدوین و اجرای یرنامه ها ، شامل اصلاح ساختار سازمانی ، تامین نیروی انسانی ، آموزشهای مورد نیاز ، ارتقاء کیفی و بهره وری نیروی انسانی ، کنترل و عملکرد بودجه ، خرید و نگهداری لوازم یدک ، تهیه و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز
نظارت ، کنترل و تایید نهایی صورت وضعیت های مشاوران و پیمانکاران
نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعملها و استاندارد های مرتبط
Powered by DorsaPortal