دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1397/09/26
ساعت 18:13 2866 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3154 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.1- درصد
حوزه مدیرعامل
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
معاونت طرح و توسعه برق
معاونت بهره برداری
معاونت مالی و امور پشتیبانی
معاونت منابع انسانی
Powered by DorsaPortal