دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1397/12/03
ساعت 19:59 2747 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2954 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -7.5% درصد
حوزه مدیرعامل
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
معاونت طرح و توسعه برق
معاونت بهره برداری
معاونت مالی و امور پشتیبانی
معاونت منابع انسانی
Powered by DorsaPortal