دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1397/06/28
ساعت 16:36 7167 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6965 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.9 درصد
‏بسیج و امور ایثارگران‏
در خلوت یاران سفر کرده
عندربهم یرزقون 
شهدادرقهقه مستانه شان ودرشادی وصالشان((عندربهم یرزقون)) اندوازنفوس مطمئنه ای هستندکه موردخطاب پروردگارند.اینجاصحبت عشق است وعشق و قلم درترسیمش برخودمی شکافد. حضرت امام خمینی(ره) 
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله عالی ): 
خون شهید هدر نمی رود بلکه شهید حاضر و خون او الهام بخش است و می تواند بسیاری از مشکلات را حل کن همان گونه که در طول انقلاب اسلامی خون پاک شهیدان نظام اسلامی را مقتدرتر کرده است . از نظراسلام و در فرهنگ مسلمانان که با طرز تفکر اسلامی فکر می کنند کلمه شهید یک کلمه بسیار نورانی و مقدسی است که دیگر مفاهیم عالی اسلامی و انسانی را با آن می سنجند. منطق شهید منطقی است آمیخته با منطق عشق آن هم عشق الهی از یک طرف و منطق " اصلاح " از طرف دیگر . منطق شهیدان را با منطق افراد معمولی نمی توان مقایسه کرد و به اصطلاح نمی شود منطق شهید را کوچک کرد و در منطق افراد عادی گنجاند. 
استاد شهید مرتضی مطهری می فرماید : 
تو خدا را عبادت می کنی ولی سر بروی خاکی بگذار که تماس کوچکی با خون شهید داشته باشد تا اجر و ثواب تو صد برابر شود . یعنی ارزش شهید را درک کن که خاک تربت او به نماز تو ارزش می دهد .
قسمت از مناجات شهید دکتر مصطفی چمران : 
خدایا چه نعمت بزرگی به من عطا کرده ای که از مرگ نهراسم و در مقابل تهدید و تطمیع کوته نظران و سفلگان به زانو در نیایم . خوش دارم آزاد از قید و بند ها در غروب آفتاب بر بلندی کوهی بنشینم و فرو رفتن خورشید را در دریای وجود مشاهده کنم و همه حیات خود را بر این زیبایی خدایی بسپارم . و این زیبایی سحرانگیز با پنجه های هنرمندش با تار و پود وجودم بازی کند قلب سوزانم را بگشاید . آتشفشان وجودم را آزاد کن . اشک را که عصاره حیات من است آزادانه سراریز نماید. عقده ها و فشارهایی را که بر قلبم و بر روحم سنگینی می کند بگشاید . غم های خفه کننده ای که حلقومم را می فشرند دردهای کشنده ای که قلبم را سوراخ سوراخ می کنند با قدرت معجزه آسای زیبایی تغییر شکل دهد و غم را به عرفان و درد را به فداکاری مبدل کند و آنگاه حیاتم را بگیرد.
 
بود به سایه عرش خدا مکان شهید
درود خلق و خدا باد بر روان شهید 
شهید شمع فروزان بزم تاریخ است 
همیشه زنده بود نام جاودان شهید 
رهین خون شهید است افتخار اسلام 
سعادت ابدی می شود از آن شهید 
زجان گذشتند که تا عدل وداد زنده شود 
خوش آنانکه رفتند از این نشئه با نشان شهید
 
شهادت از دیدگاه ریاست جمهوری
جاودانگى شخصیت، منش و روح بلند شهیدان 
»... به نظر من این تصور باطلى است که بعضیها فکر مى کنند ما شهدا را از دست داده ایم، بلکه ما شهدا را به دست آورده یم. شخصیت، منش و روح بلند شهیدان با شهادت در عالم و تاریخ ما تثبیت شد. 
انسانها براى رسیدن به قله کمال زحمات فراوانى را متحمل مى شوند. هرکسى از یک [راهى]، آنهایى که تازه در مسیرى درست حرکت مى کنند، سى،چهل،پنجاه سال ریاضت مى کشند، سختى عبادتها، شب زنده داریها و مجاهدتها را تحمل مى کنند براى اینکه به قله کمال برسند، اما شهدا در یک پرواز بلند به نقطه نهایى کمال دسترسى پیدا مى کنند. جایى که فرموده اند {عند ربهم یرزقون} دیگر بالاتر از آن جایى نیست و به حیات جاوید رسیدند. بدون تردید، شهدا بزرگ ترین ذخیره ملت ما هستند. امروز هم ملت ما به لحاظ تأسى به فرهنگ و اخلاق شهدا همه موانع را از پیش پا برخواهد داشت........ 
سخنرانى در دیدار با خانواده هاى شهداى دولت وگفتگوى صمیمانه با آنان - 6/6/1384 [
آثار و برکات فرهنگ شهادت
»... آن چیزى که امروز کشور ما را به جلو مى برد، پیشرفتها را تضمین مى کند، سلامت و دوام ملت ما را شکل مى دهد و دشمنان ما را مأیوس مى کند، بدون تردید همین فرهنگ شهادت و تبعیت بخش عظیمى از ملت ما از فرهنگ شهادت است. هرجاى کشور که روحیه شهیدان حاکم باشد، همان جا، پیشرفت، تعالى و پیروزى است. از سوى دیگر، تردید نداریم که روح بلند شهیدان هم راهنما و هم حامى ملت ماست، تردید نداریم که روح بلند شهیدان دست اندرکار حمایت از انقلاب و ملت بزرگ ایران است. روح بلند شهیدان دائماً دست اندرکار دعا براى پیروزى ملت ما و شکست دشمنان است. ملتى که بتواند در دامن خودش چنین گوهرهاى درخشانى را تربیت بکند و در یک دوران 20، 25 ساله پیش از 200 هزار ستاره درخشان به آسمان بشریت تقدیم بکند، بدون تردید این ملت شکست ناپذیر است و عامل اصلى شکست ناپذیرى ملت ما روحیه شهادت طلبى و وجود شهیدان به خصوص شهداى عزیز دولت است. چه شهداى هفت تیر و چه شهداى هشت شهریور چه سایر شهیدانى که در جاى جاى میهن اسلامى و در حالى که احرام خدمت بسته بودند، به لقاء الله پیوستند، اینها بزرگ ترین حق را بر ملت و انقلاب و به ویژه بر دولتمردان ما دارند. منش این شهیدان الگوى قطعى دولتهاى ما بوده و ان شاءالله در دولت نهم قوى تر و جدى تر دنبال خواهد شد. تک تک این شهیدان براى ما به عنوان یک ذخیره عظیم از عشق، اخلاص، توانایى، تعقل، نگاه خودباور و اعتماد به قدرت ملى هستد.
]سخنرانى در دیدار با خانواده هاى شهداى دولت وگفتگوى صمیمانه با آنان - 6/6/1384 [
اولین شهیدوزارت نیرو
شهیددکترحسن عباسپور:
درسال1323درشهرتهران ودرخانواده ای متدین متولدشد.درسال1342ازدبیرستان هدف بامعدل2/18دیپلم ریاضی گرفت ودرهمان سال درکنکوردانشکده فنی موفق شدوواردآن دانشکده گردید. دردوران دانشکده فنی بامبارزات سیاسی- مذهبی وگروهی برضدرژیم ضدخلقی شاه آشناشدوهمراه سایردانشجویان مسلمان درتشکیل جلسات مذهبی- سیاسی فعالانه شرکت کرد. ازهمفکران این دوره شهیدعباسپورمی توان ازدکترمحمودقندی وشهیدمهندس ناصرصادق نام برد. دردوران دانشجویی دردانشکده فنی باگروه های مبارزدانشجویی ومسلمان ارتباط داشت وضمن این که نهایت سعی وکوشش رادرفراگیری دروس دانشکده به کارمی برد،لحظه ای ازمطالعه کتابهاوجزوات سیاسی- مذهبی غفلت نمی ورزید. درسال1346ازدانشکده فنی دررشته الکترومکانیک فوق لیسانس گرفت وجزءفارغ التحصیلان ممتازاین دانشکده شد درآن تاریخ که یک سال ازتأسیس دانشکده صنعتی شریف گذشته بود،این دانشگاه احتیاج به استادپیداکردولذامسئولان آن وقت تصمیم گرفتندتعدادی ازفارغ التحصیلان ممتازدانشکده های فنی،پلی تکنیک وعلوم رابه استخدام این دانشگاه درآوردند. درسال46به همراه عده ای دیگرازفارغ التحصلان ممتازآن سال به استخدام دانشگاه شریف درآمدوتاسال50درسمت استادیاری درآن دانشگاه مشغول به کاربود. دراین مدت علاوه برفعالیتهای سیاسی، همه روزه از7صبح تادیروقت دردانشگاه مشغول نوشتن کتاب وجزوه وحل مسایل دانشجویان وراه اندازی آزمایشگاه وغیره بودودانشجویان آن شهیدکه درحال حاضردرتوانیروبرق های منطقه ای مشغول کارندخودگواه تلاش صادقانه ایشان درراه تربیت نسل فعلی می باشند. 
درنوشتن بیانه هاهمیشه پیشقدم بودودرتکثیروتوزیع آنها بی نهایت کوشش می کرد. بعدازپیروزی انقلاب دربازسازی ایران وتثبیت حکومت اسلامی آخرین تلاش خودرانمودوخانه وخانواده خودرارهاکردودربست خودرادراختیارانقلاب قراردادوشبانه روزنزدیک به هجده ساعت کاروتلاش می کرد. اوتلاش درراه استمرارانقلاب اسلامی ایران رابافعالیت درحزب جمهوری اسلامی وهمکاری بادیگرارگانهای انقلاب ادامه داد. شهیدعباسپوردرتاریخ1/9/58توسط شورای انقلاب به سمت وزیرنیرومنصوب گردیدکه تالحظه شهادت،صادقانه درکابینه مکتبی شهیدرجائی دراین سمت تلاش وکوشش کرد. مدیریت صحیح وانقلاب اوباعث گردیددرظرف مدت کوتاهی فعالیتهای چشمگیری به وسیله وزارت نیرودرجهت خدمت به مستضعفین انجام گیرد. برای مثال روندبرق رسانی به روستاها باحداقل هزینه،10برابرگذشته شده بودوبرنامه های جامعی برای آب رسانی وبرق رسانی به شهرهای دورافتاده ایجادسدهاونیروگاههاپیش بینی شد. اشاره: کسی خشم اوراندیدوهمه بالبخندزیبای اوزندگی می کردند.ازدیارصفابودوازقافله عشق.آن قدردوست داشتنی که خوبان به حالش غبطه می خوردندودشمنان هم درحیرت مرامش بودند.رفت تایک دنیاتخصص وتجربه بیاورد.آمدودنیایی ازتعهدراعجین داشته های خودکرد،بلکه ایرانی آبادوجاودان بسازد.
می گفت:شربت شهادت به هرلبی نخواهدرسیدوخوب می دانست لبی که ازشهادت می گوید،سزاوارنوشیدن جام شیرین آن است.هجرت،معنای کامل زندگی اوست.هجرت،حتماًکه نبایدسفرباشد شبانه روز18ساعت کاروندیدن اهل خانه،قلم زدن برای انقلاب ونفس کشیدن برای برپایی ودوام نظام،بزرگترین دستاوردحضورسبزاودرکابینه شهیدرجایی بود.
 
 اسامی شهداء پایگاه بسیج برق منطقه ای خوزستان
 نام شهید
 محل شهادت
 تاریخ شهادت
 تاریخ تولد
 فرزند
 سید ناصر آلبوخمیس
 اهواز  23/4/1360
 1326  سید فاخر
 فرح اله احمدی  اهواز
 19/7/1359
 1319  نعمت اله
 سلطان محمد استرکی
 اهواز  15/9/1365
 1332  بهمن
علی برتاشک   دزفول  4/8/1359
 1328 حمزء 
حسن بغلانی  خرمشهر   13/7/1359
1314   مهوس
 علی عسکر برون
 آبادان  8/7/1359
1327   اناری
اسدالله بهرامی   آبادان (محور مارد)
18/1/1361
1311  علی بینا 
قاسم جراح زاده   آبادان  10/7/1359 1332  محمد 
 رحمت اله حجاری
 آبادان  8/7/1359 1312  صفی اله 
عبدالحسین خلفی بچاری   آبادان 19/7/1361  1331  کاظم 
اسداله زارع پور   خرمشهر 25/2/1365  1313  حسین 
نظام سلمی  آبادان   19/7/1359
1309   نامی
بهرامعلی شرنگی چاشتری   اهواز  9/7/1359 1329   رضا قلی
سید حسن صالح نیا  خرمشهر   13/7/1359 1333   گودرز
محمد طالبی   آبادان 15/7/1360   1319  محمد اسماعیل
داریوش عظیمی یانچشمه   آبادان  29/6/1365
 1335 نعمت اله 
ابراهیم عابدی  آبادان   19/1/1360  1303  قدیر علی
هادی عیدی زاده   آبادان  5/7/1360
 1334 عیدی 
 ابراهیم غلامی آبادان  29/2/1361  1332  حسن 
حسن فتاحی  فاو   28/11/1364 1334   غفار
حمزه علی قنبری  آبادان  13/7/1359  1309   تخته رو
احمد قاسم زاده خرم آبادی   بستان  9/9/1360 1333   حبیب
روزه قریشوندی   اهواز 15/9/1365  1339  محمد قلی 
محمدرضا منتظر  دزفول 1/7/1362
 1338 عبدالنبی 
عبدالحسین مزیونی   آبادان 8/3/1360  1334   کاظم
عبدالعظیم ملاعیدی زارع  دزفو   21/10/1359
 1335 حجرائی 
سید کاظم موسوی   اهواز  15/7/1359
1328  سید هاشم 
 محمد نادرپور
محور رقابیه  29/12/1360  1333   مهدی
محمد هادی نامخواه   محورام الحسین 27/12/1360   1335  مهدی
 هوشنگ پیرایش مسجد سلیمان   25/10/1365  1339  فرج اله
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/16
تعداد بازدید صفحه:
801
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه