دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/09/18
ساعت 18:45 2891 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2795 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %3.32 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه